top of page
Pusta strona: Witaj

ClassicMania - Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych

 

Cele Zlotu

- popularyzacja zabytkowej motoryzacji oraz promocja kultury technicznej
- poznanie / integracja pasjonatów zabytkowej motoryzacji
- pokazanie społeczeństwu motoryzacji sprzed kilkudziesięciu lat
- prowadzenie działań na rzecz BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO oraz AKCJI KRWIODAWSTWA
- budowa fundamentów pod stworzenie Muzeum Techniki w regionie
- propagowanie walorów turystyczno-krajobrazowych regionu oraz popularyzacja motorowej turystyki krajoznawczej


Regulamin

1. Uczestnikiem może być załoga (kierowca i pilot) w pojeździe min. 25 letnim, o wysokim stopniu oryginalności, zachowanym i utrzymanym w warunkach historycznie właściwych, znajdującym się w posiadaniu osoby lub organizacji, która go konserwuje ze względu na wartość techniczną i historyczną.

* Dopuszcza się możliwość udziału samochodów nie spełniających kryterium wiekowego 25 lat pod warunkiem, że dany egzemplarz ma min 20 lat, jest pojazdem rzadko spotykanym, ważnym dla udokumentowania historii motoryzacji.

Decyzja jest indywidualnie podejmowana przez Komandora Rajdu i nie ma od niej odwołania!

2. Pojazd musi posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie pojazdu w zakresie OC i NNW  oraz wyposażenie przewidziane Kodeksem Drogowym, a kierujący odpowiednie uprawnienia.

3. Prowadzenie jakichkolwiek działań reklamowo - marketingowych, sprzedażowych lub wszelkiego rodzaju kampanii (w tym politycznych) w czasie imprezy bez pisemnej zgody organizatora zlotu jest zabronione zarówno dla startujących załóg jak i dla osób trzecich.

Nie dostosowanie się do powyższego może spowodować wykluczeniem załogi z imprezy jak również wystawieniem faktury marketingowej przez organizatora w wysokości pięciokrotnej normalnej stawki.

4. Komandor Rajdu może nie dopuścić załogi do udziału w imprezie bez podania przyczyny

5. Uczestnicy Zlotu poruszają się według obowiązujących przepisów ruchu drogowego, na własną odpowiedzialność.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie zlotu

7. Nagrody należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty zlotu.

8. Liczba miejsc ograniczona! (decyduje kolejność zgłoszeń i atrakcyjność pojazdu).

9. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu lub podobnie działającego środka.

10. Uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku, oraz wizerunku ich pojazdów w materiałach wideo i zdjęciach, wykonywanych podczas imprezy  w celach promocyjnych przez organizatora.                                                        Uczestnicy mają prawo do odwołania zgody na publikacje co wiązało by się z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.


11. Udział w Zlocie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu.                                 

Uczestnicy imprezy zobowiązani są podporządkować się poleceniom organizatora.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, bez podania przyczyny.

13. W związku z tym iż organizator pokrywa koszty już przed zlotem zapłata za rajd nie zostaje zwracana w razie nieprzybycia załogi.

bottom of page