top of page
Pusta strona: Witaj

ClassicMania - Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych

TEGOROCZNY ZLOT odbywa się w całości na terenie DESIGNER OUTLET SOSNOWIEC!

w godz 10-16. Sosnowiec, ul. Orląt Lwowskich 138.

(wjazd Uczestników na wydzieloną część NOWEGO parkingu od godz. 9.00)

Cele Zlotu

- popularyzacja zabytkowej motoryzacji oraz promocja kultury technicznej
- poznanie / integracja pasjonatów zabytkowej motoryzacji
- pokazanie społeczeństwu motoryzacji sprzed kilkudziesięciu lat
- prowadzenie działań na rzecz BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO oraz AKCJI KRWIODAWSTWA
- budowa fundamentów pod stworzenie Muzeum Techniki w regionie
- propagowanie walorów turystyczno-krajobrazowych regionu oraz popularyzacja motorowej turystyki krajoznawczej


Regulamin

1. Uczestnikiem może być załoga (kierowca i pilot) w pojeździe spełniającym wymogi z komunikatu:

https://www.youtube.com/watch?v=DJSfVn7wZ5I&t=34s

 

Zapisy / Rejestracja na ClassicManię - Jeżeli Twój pojazd spełnia kryteria z komunikatu w tej edycji nie jest wymagany zapis - po prostu przyjeżdżasz.

Do zlotu dopuszczone będą pojazdy:

- do roku produkcji 1989 - bez ograniczeń

- Polskie Fiat 126p - bez względu na rok produkcji z uwagi na jubileusz 50-cio lecia od daty rozpoczęcia produkcji

- uczestniczące w poprzednich edycjach Zlotu - na podstawie Dyplomu Uczestnictwa

- z lat 1990 - 1998 (rok modelowy) po uzyskaniu indywidualnej zgody od Komandora Zlotu (wymagany email ze zdjęciem pojazdu)

Zapraszamy pojazdy o wysokim stopniu oryginalności, zachowanym i utrzymanym w warunkach historycznie właściwych, znajdującym się w posiadaniu osoby lub organizacji, która go konserwuje ze względu na wartość techniczną i historyczną.

* Dopuszcza się możliwość udziału samochodów nie spełniających kryterium wiekowego pod warunkiem, że dany egzemplarz ma min 25 lat, jest pojazdem rzadko spotykanym, ważnym dla udokumentowania historii motoryzacji.

Decyzja jest indywidualnie podejmowana przez Komandora Rajdu i nie ma od niej odwołania!

2. Pojazd musi posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie pojazdu w zakresie OC i NNW  oraz wyposażenie przewidziane Kodeksem Drogowym, a kierujący odpowiednie uprawnienia.

3. Prowadzenie jakichkolwiek działań reklamowo - marketingowych, sprzedażowych lub wszelkiego rodzaju kampanii (w tym politycznych) w czasie imprezy bez pisemnej zgody organizatora zlotu jest zabronione zarówno dla startujących załóg jak i dla osób trzecich.

Nie dostosowanie się do powyższego może spowodować wykluczeniem załogi z imprezy jak również wystawieniem faktury marketingowej przez organizatora w wysokości pięciokrotnej normalnej stawki.

4. Komandor Rajdu może nie dopuścić załogi do udziału w imprezie bez podania przyczyny

5. Uczestnicy Zlotu poruszają się według obowiązujących przepisów ruchu drogowego, na własną odpowiedzialność.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie zlotu

7. Nagrody należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty zlotu.

8. Liczba miejsc ograniczona! 

9. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu lub podobnie działających środków.

10. Uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku, oraz wizerunku ich pojazdów w materiałach wideo i zdjęciach, wykonywanych podczas imprezy  w celach promocyjnych przez organizatora.                                                        Uczestnicy mają prawo do odwołania zgody na publikacje co wiązało by się z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.


11. Udział w Zlocie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu.                                 

Uczestnicy imprezy zobowiązani są podporządkować się poleceniom organizatora.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie oraz odwołania imprezy, bez podania przyczyny.

bottom of page